Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Azet.sk prejdi na

Chlapec napadol môjho syna v škôlke: Opakovane ubližuje aj učiteľkám a nič sa nedeje! Ako to riešiť?

25.01.2016 iva

Môjho syna napadol chlapec tak, že ho odzadu hodil o zárubňu dverí, udrel si pritom hlavu a chrbát tak, že sme museli ísť na röntgen.

Za útočným správaním dieťaťa nemusí byť zlá výchova, ale aj nejaká diagnóza. 2 obrázky vo fotogalérii Za útočným správaním dieťaťa nemusí byť zlá výchova, ale aj nejaká diagnóza.

Chlapec opakovane napadá učiteľky aj ostatných predškolákov, ale nič sa nedeje.

Čitateľka Aďa z Pezinka sa nás pýta:

Chcela by som poprosiť o presné inštrukcie, ako vyňať tohto chlapca z danej triedy, aby išiel do osobitnej školy, kam patrí. Mám v pláne to prebrať s riaditeľkou. Volala som aj na políciu, ale trestné oznámenie nič nerieši. Dohodla som sa s paňou zo sociálnej kurately, že im pošlem žiadosť na prešetrenie ohľadom zanedbávania zverenej maloletej osoby. Aké ďalšie kroky sa dajú podniknúť, aby odišiel agresor a nie tí, ktorým ubližuje?

Tento váš problém riešili:

Mgr. Tatiana Hudáková, mediátorka

PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová, sociálna poradkyňa

Agresia u detí nie je ojedinelým problémom. Ale u predškolákov je to trochu hrozivé. Sociálna poradkyňa Oľga Jarošová preto schvaľuje podanie žiadosti na sociálnu kuratelu, alebo ju rovno navštíviť. „Uvedená inštitúcia je oprávnená v tejto veci konať. Ich úlohou bude prešetriť pomery na strane dieťaťa, čiže vykonať návštevu v domácnosti, ako aj vykonať pohovor s dieťaťom a jeho rodičmi,“ vysvetľuje. A nielen to. Tiež by mali navštíviť predškolské zariadenie a lekára dieťaťa. A to všetko s cieľom nájsť príčiny a dôvody nevhodného správania chlapca.

Podozrenie zo zanedbávania

Vo svojej otázke píšete, že ste dali podnet na prešetrenie zanedbávania zverenej osoby. „Prešetrením pomerov sa bude zisťovať aj táto alternatíva. No nie stále musí ísť o zanedbávanie zo strany rodiča. Rodičia sa často môžu snažiť zo všetkých síl poskytnúť dieťaťu tú najlepšiu starostlivosť, ale už ako to býva, sú málokedy objektívni, ťažko hľadajú silu priznať si, ako možno aj v tomto prípade, že za nevhodným správaním môže byť nejaká diagnóza a podobne,“ upozorňuje aj na iné možné príčiny sociálna pracovníčka.

Nevyhnutná je vzájomná komunikácia a spolupráca školy s rodičmi agresívneho dieťaťa. 2 obrázky vo fotogalérii Nevyhnutná je vzájomná komunikácia a spolupráca školy s rodičmi agresívneho dieťaťa.

Nechajte to na sociálnu kuratelu

Keďže práve úlohou sociálnej kurately bude zistiť hlavný dôvod neadekvátnych reakcií a následne s rodinou spolupracovať, prípadne im odporučiť ďalšiu pomoc, nechajte to na nich. „Do ich kompetencie v prípade odmietania spolupráce zo strany rodičov patrí aj možnosť uloženia povinnosti podrobiť sa odbornej diagnostike, povinnosť zúčastniť sa na liečbe v špecializovanej ambulancii, alebo povinnosť zúčastniť sa výchovného alebo sociálneho programu,“ vymenúva odborníčka zo súkromnej sociálnej poradne a dodáva: „V každom prípade oceňujem vaše odhodlanie nezostať nevšímavou. Takto možno aj vďaka vášmu podnetu sa pomôže nielen vášmu synovi a kolektívu zariadenia, ale včasnou diagnostikou aj samotnému chlapcovi.“

V školskom prostredí mnohé spory vzniknú spontánne

„Zloženie detí v skupine je často vecou náhody a nikto si nemôže byť istý, že dynamiku skupiny nespestria deti s problémovým správaním, rôznymi poruchami učenia, vnímania a pod. Najdôležitejším krokom v prípade náhleho a neočakávaného útoku dieťaťa vyvolaného vplyvom jeho poruchy správania je zastavenie impulzívneho konania tak, aby sa v konflikte nepokračovalo a aby emócie vychladli čo najskôr. V komunikácii s dieťaťom treba byť jasný, stručný a výstižný. Sledujeme pritom cieľ zastaviť a urovnať konflikt. Ráznosť a dôraz na splnenie požiadavky ukončiť bitku je namieste,“ vysvetľuje, ako postupovať pri takýchto sporoch, mediátorka Tatiana Hudáková.

Rady pre učiteľov od mediátorky

Ak sa podarilo fyzický útok zastaviť, je čas na ponuku pomoci. Nájdeme pokojnejšie miesto na vyriešenie sporu. Dodržujte základné pravidlá komunikácie, ktoré by mal učiteľ poznať a použiť ich pri každej takejto príležitosti. Zároveň by mali byť prístupné na viditeľných miestach v predškolskom zariadení.

Niektoré deti napriek tomu, že poznajú všeobecné pravidlá správania, majú veľký problém sa v nich orientovať. Nerozmýšľajú, ale konajú impulzívne, a preto potrebujú okrem učiteľovej pomoci aj externú pomoc odborníkov z oblasti psychológie, sociálnej práce a pod. Všetko, samozrejme, závisí od konkrétneho prípadu. Nevyhnutná je vzájomná komunikácia a spolupráca školy s rodičmi agresívneho dieťaťa, ale tiež s rodičmi ostatných detí, ktorých sa táto problematika bezprostredne dotýka. Je veľmi dôležité požadovať zavedenie integrovaného systému prevencie agresívneho správania detí do praxe daného predškolského zariadenia s cieľom zvýšiť bezpečnosť detí aj učiteľov, pretože nesprávne definovanie cieľovej skupiny vedie k označovaniu detí a následne ich segregácii.

Tlačiť Diskusia (5)