Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Azet.sk prejdi na

Nezamestnaná manželka žiada po rozvode výživné

25.05.2009 Casprezeny.sk

Pani Iveta z Kapušian sa rozvádzala ako nezamestnaná. Teda takmer.

Strata zamestnania a príjmu je po rozvode trpkým orieškom pre oboch. Strata zamestnania a príjmu je po rozvode trpkým orieškom pre oboch.

Do poslednej chvíle si totiž myslela, že o prácu nepríde a jej život po rozvode, ktorý už bol predo dvermi, tak zvládne ľahšie. Mýlila sa.

Rozvedená manželka podala na súd návrh na priznanie príspevku na výživu rozvedeného manžela. Požadovala, aby súd vyhovel jej návrhu, a to tak, žeby jej rozvedený manžel platil mesačne 200 €/6 000 Sk. „Ako dôvod som uviedla, že nie som schopná živiť sa sama. Teraz, v čase finančnej krízy, som nečakane prišla o prácu a musela som sa prihlásiť na úrad práce. Okrem toho sa musím starať o naše spoločné dieťa, ktoré mi bolo pri rozvode zverené do osobnej starostlivosti,“ napísala nám nešťastná pani Iveta. V liste ďalej uvádza, že rozvedený manžel na dieťa platí mesačne 230 €/ 6 930 Sk. „Ale stalo sa niečo nečakané. Súd môj návrh zamietol,“ sťažuje sa. Podľa jej ďalších vyjadrení však je zrejmé, že pani Iveta už ako rozvedená manželka nevedela súdu jasne preukázať, že jej príspevok na výživu rozvedeného manžela naozaj patrí.

Čo na to odborník?

Rozvedená manželka (manžel), ktorá nie je schopná sama sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby jej prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi. Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na obdobie 5 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto lehotu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto päťročnej lehoty, najmä ak ide o manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru. Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie.

Súd zváži všetky za a proti

Možnosť skúmať majetkové pomery povinného umožňuje súdu komplexne posudzovať pomery povinného manžela, jeho životnú úroveň. Oprávneným je bývalý manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť. Táto neschopnosť môže vyplývať zo subjektívnych alebo objektívnych skutočností na strane oprávneného. Medzi subjektívne patrí zlý zdravotný stav, žiadna kvalifikácia alebo jej strata v dôsledku dlhodobej absencie zo zamestnania z dôvodu výkonu osobnej starostlivosti o maloleté dieťa do 3 rokov veku alebo aj o staršie dieťa, ak vyžaduje nepretržitú opateru, alebo faktická nemožnosť umiestnenia dieťaťa do zariadenia poskytujúceho dennú starostlivosť v danom mieste, alebo faktická nemožnosť nájsť si zamestnanie v danom mieste zodpovedajúce jeho fyzickým a duševným schopnostiam. Schopnosť bývalého manžela živiť sa sám sa však neodvodzuje len od jeho skutočných a potenciálnych zárobkových možností, ale aj od jeho majetkových pomerov. Zásadne však nemožno žiadať od oprávneného manžela, aby pre zabezpečenie prostriedkov na svoju výživu rozpredával ten majetok, ktorý mu slúži na uspokojovanie jeho primeraných životných potrieb (bytové zariadenie, televízor, rádio, oblečenie a pod.).

Tlačiť Diskusia (1)
NEPREHLIADNITE