Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Azet.sk prejdi na

Ceny ornej pôdy

08.06.2009 Casprezeny.sk

Emíliu z Komárna zaujíma, akým spôsobom by mohla zistiť cenu m² ornej pôdy v určitej obci.

Cenu pre jednotlivé pozemky nie je možné percentuálne vypočítať podľa výmery pozemku. Cenu pre jednotlivé pozemky nie je možné percentuálne vypočítať podľa výmery pozemku.

JUDr. Štefan Moyzes, predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

V katastri nehnuteľností sa evidujú údaje o cenách poľnohospodárskych a lesných pozemkov. Cena pozemku sa eviduje k parcele v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností, ak v listinách predložených na zápis do katastra nehnuteľností je cena nehnuteľností uvedená jednotlivo ku každému pozemku, ktoré sú predmetom prevodu. V listinách je cena spravidla uvedená súhrnne ku všetkým pozemkom, ktoré sú predmetom prevodu.

Cenu pre jednotlivé pozemky nie je možné percentuálne rozpočítať podľa výmery pozemku. Takýto prepočítaný údaj nezaručuje záväznosť a hodnovernosť ceny jednotlivého pozemku a môže cenu značne skresliť. „Pri prevode podielu je cena uvedená v listine iba k spoluvlastníckemu podielu a tiež nezohľadňuje cenu celého pozemku.

Ak je v katastrálnom území vyhotovený a zapísaný register obnovenej evidencie pôdy (ROEP) do katastra nehnuteľností, je možné údaj o cene nehnuteľností získať ako výpočet ceny z výpisu podľa bonitovaných pôdnoekologických jednotiek (BPEJ). V prípade, že v katastrálnom území nie je vyhotovený a zapísaný ROEP do katastra nehnuteľností, údaje o BPEJ poskytne príslušný pozemkový odbor,“ vraví JUDr. Štefan Moyzes.

Tlačiť Diskusia
NEPREHLIADNITE